известни са датите за участие в EFFIE БЪЛГАРИЯ 2017. финален регламент и документи за участие ще бъдат публикувани скоро.

ВАЖНИ ДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В EFFIE БЪЛГАРИЯ 2017


1. Във Фестивала имат право да участват агенции и рекламодатели.

2. Във Фестивала Effie България 2017 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в България в периода 1.01.2016 – 18.09.2017, като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

3. Всички заявки и материали трябва да бъдат подадени най-късно до:

26.09.2017 г. ранен срок за подаване на заявки и материали
06.10.2017 г. втори срок за подаване на заявки и материали
20.10.2017 г. последен срок за подаване на заявки и материали
22.11.2017 г. церемония по награждаване на победителите


Сподели