Преглед на заявка


Бранд:
БНП Париба

Заглавие на рекламата:
ДЕПОЗИТИ С БЪДЕЩЕ

Описание на рекламата:
БНП ПАРИБАБНП Париба

Невена Бацелова, Marketing ManagerOgilvy Group

Костадин Кокаланов, Senior Art Director

Милена Крумова, Copywriter

Красимир Папазов, Директор Бизнес Развитие

Маргарита Едрева, Group Account DirectorМедиа агенция: Mindshare

Тази заявка се състезава в категория:
Услуги
Депозити с бъдеще

Продукт/услуга или описание: депозитБНП Париба засилва присъствието си в странaта с лансиране на иновативна онлайн платформа за дистанционно откриване и управление на депозити. Целите за годината бяха да съберем 72млн. лева с по-ефективна от утвърдените играчи  комуникация, насочена към най-богатите българи. Напълно непозната банка, непреференциални условия, нова продуктова концепция и малък бюджет e голямо предизвикателство. В резултат на кампанията привлякохме най-платежоспособните българи (среден депозит от 75 000EURO, надхвърлящ 5 пъти зададената цел),  с 62% от средната за страната инвестиция за привлечени средства, надхвърляйки с 11%  целения паричен обем.

Сподели