Преглед на заявка


Бранд:
Куадрант Бевъриджис/ PepsiCo Inc.

Заглавие на рекламата:
Pepsi

Описание на рекламата:
PepsiКуадрант Бевъриджис/ PepsiCo Inc.

Андреия Настасе, Vice President Marketing

Диана Догару, Franchise Manager - Balance of Balkans and MaltaГрафити ББДО

Кирил Стоянов, Creative Director

Иван Иванов, Art Director

Галя Дъбова, Copywriter

Петя Мишева, Account DirectorМедиа агенция: Media Direction

Тази заявка се състезава в категория:
Стоки


Чуй Коледния звън на Pepsi

Продукт/услуга: безалкохолна напитка

Период на кампанията: 12 ноември – 31 декември 2009В ситуация на рецесия, която не оставя незасегнат пазара на газирани безалкохолни напитки – последният бележи спад за 2009-та година от 10,9% с което се връща до нивата си от 2005-та година, Pepsi си поставя амбициозните цели да запази успешните си нива на продажби от предходната година и да увеличи пазарния си дял в стратегическия колов сегмент, за сметка на В брандовете и на основния си конкурент – Coca-Cola.

При изграждането на творческата стратегия на промоцията изходихме от специфичния поведенчески модел на нашите потребители и най-вече желанието им да не следват определени модели и сами да определят изборите в живота си. Избраният тип механика и награди отразяваха динамичния профил на целевата група – теглене на 41 награди всеки ден и най-новият, топ модел телефон на Моторола като голяма награда.

В резултат на успешно избраната стратегия кампанията успя да задържи стабилните продажби общо на компанията в края на периода с ръст от 1,1% на фона на свиващ се пазар в размер на -7,6%, и постигна ръст от 5,9% в продажбите на стратегическите колови напитки при спад на пазара на колови напитки от 7,9% и спад на Coca-Cola от 19,7%. Това доведе до увеличаване на пазарния дял на Pepsi в коловия сегмент с 1,1 пункта за сметка на основния конкурент.

Сподели