Преглед на заявка


Бранд:
УНИЦЕФ

Заглавие на рекламата:
Мълчанието днес ражда викове утре

Описание на рекламата:
УНИЦЕФУницеф България

Цветелина Бонова, Комуникации и PR

Петя Петкова, Асистент Комуникации и PRГрафити ББДО

Кирил Стоянов, Криейтив Директор

Данаил Ников, Арт Директор

Любомир Панайотов, Копирайтър

Галина Дъбова, Копирайтър

Мария Дончевска, Арт Директор

Камелия Каменова, Акаунт ДиректорМедиа агенция: Media DirectionТази заявка се състезава в категория:
Социална, медийна, политическа


Мълчанието днес ражда викове утре

Продукт/услуга: информационна и образователна кампания за изграждане обществено съзнание за пълноценно общуване в периода на ранно детско развитие

Период на кампанията: 22 юни – 30 октомври 2009„Мълчанието днес ражда викове утре” е информационно-образователна кампания за изграждане обществено съзнание за пълноценно общуване в периода на ранно детско развитие. Основните цели пред кампанията бяха създаване на познаваемост на основното съобщение сред целевите аудитории и генериране на обществен интерес към темата и създаване на широк социален отзвук по отношение на практиките за добро родителство. Емоционалното послание на кампанията в съчетание с избраната комуникационна стратегия превърнаха „Мълчанието днес ражда викове утре” в най-разпознаваемата кампания на Уницеф през последните две години. Немалка роля за това изигра и фактът, че получихме широка медийна подкрепа – над 80 медийни групи застанаха зад каузата, с което „Мълчанието днес ражда викове утре” стана най-подкрепяната кампания на Уницеф България до момента, а широкият обществен отзвук по темата създаде основи за промяна на нагласите по отношение на ранното детско развитие.

Сподели