• Втори слайд
 
За по-доброто представяне и възприемане на информацията в заявката, Effie България препоръчва отговорът на всеки от въпросите в заявката да бъде даден с определен брой думи.

Заявката, която можете да изтеглите от тук, има единствено илюстративен характер и показва препоръчителния брой думи за отговор на всеки от въпросите.

Можете да отговорите на всеки въпрос с толкова думи, колкото вие сметнете за необходимо. Единственото ограничително условие е, че общият брой на страниците на заявката не може да надвишава 10 стр., като това включва и първата страница с инструкции и кратка информация за заявката.

Можете да използвате таблици и графики навсякъде в заявката – това се приветства от журито. Но таблиците и графиките увеличават общата дължина на заявката и затова трябва да бъдат използвани разумно.

Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в Effie Entry Kit 2018.

Изтеглете илюстративна заявка


Сподели

NRJ Coca Cola Bankya Mall Advertising Cinema City MetroReklama Bilboard Zagorka Jacobs Postbank Jameson JDC MW All Channels

Dnevnik Kapital Blank1 Blank2 Economy.bg NG Manager Сега Blank3 Blank4 Blank5