За по-доброто представяне и възприемане на информацията в заявката, Effie България препоръчва отговорът на всеки от въпросите в заявката да бъде даден с определен брой думи.

Заявката, която можете да изтеглите от тук, има единствено илюстративен характер и показва препоръчителния брой думи за отговор на всеки от въпросите.

Можете да отговорите на всеки въпрос с толкова думи, колкото вие сметнете за необходимо. Единственото ограничително условие е, че общият брой на страниците на заявката не може да надвишава 10 стр., като това включва и първата страница с инструкции и кратка информация за заявката.

Можете да използвате таблици и графики навсякъде в заявката – това се приветства от журито. Но таблиците и графиките увеличават общата дължина на заявката и затова трябва да бъдат използвани разумно.

Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в Effie Entry Kit 2018.

Изтеглете илюстративна заявка


Сподели