• Втори слайд
 

Преди да попълните заявката, прочетете внимателно указанията, препоръките и съветите в Effie Entry Kit 2018.

Заявката не трябва да надвишава 10 страници.

Кампанията, описана в заявката, трябва да е създадена за или в България и да е била активна в периода 01.01.2017 – 30.09.2018 г. 

Резултатите трябва да са пряко обвързани с времевия период 01.01.2017 - 30.09.2018 г.

Не представяйте резултати след 30.09.2018 г.! Това ще доведе до дисквалификация на заявката.

Посочете конкретен и достоверен източник за всички данни и факти, представени в заявката.

Въпросите, инструкциите и схемите не трябва да бъдат изтривани от формуляра.

Използвайте единствено шрифт Times New Roman с размер на текста не по-малко от 11 пункта.

Текстът на отговорите трябва да бъде единствено в черен цвят.

Графиките/диаграмите могат да бъдат цветни.

Не включвайте скрийншотове/изображения от кампанията или лога на конкурентите ви. Това ще доведе до дисквалификация на заявката.

Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в Effie Entry Kit 2018.

Изтеглете формуляр за заявка 2018


Сподели

NRJ Coca Cola Bankya Mall Advertising Cinema City MetroReklama Bilboard Zagorka Jacobs Postbank Jameson JDC MW All Channels

Dnevnik Kapital Blank1 Blank2 Economy.bg NG Manager Сега Blank3 Blank4 Blank5