Информацията, която ще попълните във формуляра „Информация за кампанията и участниците”, ще бъде публикувана на уебсайта на конкурса, ако Вашата заявка стане финалист или победител, и ще бъде използвана за прес съобщения, по време на церемонията по награждаване на победителите и в друг вид последващи публикации. Затова е необходимо информацията да бъде точна и коректна.

Допълнителни насоки за попълване на декларацията ще намерите в Effie Entry Kit 2018.

Изтеглете формуляр за допълнителна информация 2018


Сподели