ТАКСИ

Цени на заявки

Дата на подаване Цена за една заявка без ДДС
До 06.10.2017 г. 400 лв.
До 16.10.2017 г. 500 лв.
До 24.10.2017 г. 700 лв.

Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма.

При наличие на пропуски или непълноти в заявката и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни и цената за участие на тази заявка е с 10% по-висока.

ЖУРИРАНЕ

Ноември 2017 г.

ЦЕРЕМОНИЯ

22.11.2017 г. официална церемония по награждаване на победителите.


* Всички цени са без ДДС.

Сподели