Съвети за успешно участие

Как да представите кампанията си максимално успешно?• Бъдете конкретни. Представете Вашата история в лесен за възприемане стил с минимално използване на хиперболи. Връзката между маркетинговите предизвикателства, целите, идеята, творческото представяне и резултатите трябва да е ясна.

• Направете стегнато представяне. Използвайте предоставеното ви място в стандартната форма. Не добавяйте страници – те ще бъдат отстранени при приемането на заявката.

• Бъдете убедителни. Заявката Ви трябва да привлече вниманието на журито. Представете кампанията с факти, които да подкрепят историята.

• Добавете ясни, прости, достоверни графики и таблици. Ако са представени правилно, графиките и таблиците ще позволят на журито по-лесно да възприеме успеха на кампанията.

• Използвайте „коректор”. Помолете човек с добри умения в писането на текстове/редактор да прегледа заявката Ви за правописни, граматически, лексикални, логически и грешки в изчисленията.

• Не оставяйте журито с въпроси. Помолете някои от Вашите колеги, които не са запознати с търговската марка, да прочетат заявката преди да я предадете за участие и да споделят дали след прочитането на заявката у тях са възникнали въпроси, какви пропуски откриват във Вашите доказателства и каква част от заявката е била неясна. Помолете ги да Ви дадат честна обратна връзка за дължината на текста и за използвания жаргон. Журито цени много заявки, които не съдържат преувеличения и които са ясни и опростени.

• Запознайте се с правилата за участие и причините за дисквалификация преди да подадете заявката си.

Как да докажете твърденията си?

• Представете конкурентната среда. Не предполагайте, че представителите на журито, които оценяват заявката Ви, са запознати с пазарните особености на категорията, в която участвате. Уверете се, че сте представили максимално ясно пазарната ситуация, категорията и обстоятелствата, свързани с конкуренцията. Журито често дава по-ниски оценки на заявки, в които е пропуснато представянето на тези обстоятелства, тъй като без тях не е възможно да се оцени значимостта на поставените цели или на постигнатите резултати.

• За всяка цел посочете ясни, обосновани резултати и помогнете на журито да оцени тези резултати спрямо целите. Например, посочете какви са били разходите по марката в предходната година и по кампанията. Сравнете резултатите за марката, съпоставяйки предходната година и настоящата, сравнете с конкуренцията и т.н. Обяснете значимостта на резултатите – какво са означавали за търговската марка.

• Изключете други фактори, които може да са довели до успеха на марката. Докажете, че комуникационната кампания, разработена от Вас, е тази, която е довела до резултатите, представени в заявката.

Вижте и съветите на журито тук

Сподели

NRJ Coca Cola Bankya Mall Advertising Cinema City MetroReklama Bilboard Zagorka Jacobs Postbank Jameson JDC MW All Channels

Dnevnik Kapital Blank1 Blank2 Economy.bg NG Manager Сега Blank3 Blank4 Blank5