НЕЗАВИСИМ КОНСУЛТАНТ
Име:
Димитър Стаматов

Заемана длъжност към момента на журиране: Независим консултант

Професионално призвание:
Призванието е променлива величина, защото човек постоянно опознава себе си. Работата, която извършваме е твърде комплексна за да се насочим към един елемент от нея и да го абсолютизираме като призвание, но анализирането на пазара, опознаването на потребителите, търсенето на нови начини да достигнем до тях… считам, че това е моето призвание.

Професионален опит:
Повече от 15 години в сферата на маркетинга

Награди и признание:
4 награди Effie, сред които две златни за наистина емблематични кампании

Агенции, с които сте работили:
Най-добрите :)

За коя година сте жури на Effie:
4-та

Спечелени награди Effie:
4 – по две за различни компании и съответно брандове - злато и сребро с Pepsi и злато и бронз с Winston.

Хоби и интереси:
Тенис и кино

Съвет към участниците:
Да участват във фестивала, защото всеки един елемент от участието е ценен. От една страна в процеса на подготовка на заявката се анализира детайлно кампанията. Тогава отговаряме на най-важния въпрос „Защо считаме съответната кампания за успех?“, анализираме пазара, резултатите, това е възможност да погледнем на нещата „отвисоко“, от една по-различна перспектива.  От друга страна е оценката на журито, защото оценяването се извършва в контекста на конкурентни заявки от различни бизнеси, тоест точно както е в реалната комуникационна среда. Затова и отличието е толкова ценно – защото си постигнал ефективност на комуникацията в контекста на множество други кампании и бизнеси.

Защо Effie е страхотна възможност:
Effie e признание, че си постигнал целите си. Effie e демонстрация на чудесно сътрудничество между клиент и агенция. Effie означава ефективност в силно конкурентна среда.

Сподели

NRJ Coca Cola Bankya Mall Advertising Cinema City MetroReklama Bilboard Zagorka Jacobs Postbank Jameson JDC MW All Channels

Dnevnik Kapital Blank1 Blank2 Economy.bg NG Manager Сега Blank3 Blank4 Blank5