‹ НАЗАД
Димитър Стаматов

Сподели
Димитър Стаматов
Име:
Димитър Стаматов

Заемана длъжност към момента на журиране: Независим консултант

Професионално призвание:
Призванието е променлива величина, защото човек постоянно опознава себе си. Работата, която извършваме е твърде комплексна за да се насочим към един елемент от нея и да го абсолютизираме като призвание, но анализирането на пазара, опознаването на потребителите, търсенето на нови начини да достигнем до тях… считам, че това е моето призвание.

Професионален опит:
Повече от 15 години в сферата на маркетинга

Награди и признание:
4 награди Effie, сред които две златни за наистина емблематични кампании

Агенции, с които сте работили:
Най-добрите :)

За коя година сте жури на Effie:
4-та

Спечелени награди Effie:
4 – по две за различни компании и съответно брандове - злато и сребро с Pepsi и злато и бронз с Winston.

Хоби и интереси:
Тенис и кино

Съвет към участниците:
Да участват във фестивала, защото всеки един елемент от участието е ценен. От една страна в процеса на подготовка на заявката се анализира детайлно кампанията. Тогава отговаряме на най-важния въпрос „Защо считаме съответната кампания за успех?“, анализираме пазара, резултатите, това е възможност да погледнем на нещата „отвисоко“, от една по-различна перспектива.  От друга страна е оценката на журито, защото оценяването се извършва в контекста на конкурентни заявки от различни бизнеси, тоест точно както е в реалната комуникационна среда. Затова и отличието е толкова ценно – защото си постигнал ефективност на комуникацията в контекста на множество други кампании и бизнеси.

Защо Effie е страхотна възможност:
Effie e признание, че си постигнал целите си. Effie e демонстрация на чудесно сътрудничество между клиент и агенция. Effie означава ефективност в силно конкурентна среда.