Журито се състои от представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за изследвания и независими консултанти. Подборът на жури гарантира, както висок професионализъм и експертиза в различни сфери,  необходими за оценяване на заявките, така и обективност и безпристрастност на техните оценки.
Прозрачността на всички процедури по журирането се осигурява от акредитиран независим наблюдател.  

Жури EFFIE България 2016:Весела Димова
SALES DIRECTOR
BTV MEDIA GROUP
Весела Димова
Грета Колева
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ" BBDO GROUP 
Грета Колева
Димитър Стаматов
MARKETING MANAGER
JTI BULGARIA
Димитър Стаматов
Иво Алтънов
УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР
NOBLE GRAPHICS
Иво Алтънов
Калина Петкова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
PUBLICIS SOFIA
Калина Петкова
Красимир Папазов
ДИРЕКТОР БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
OGILVY GROUP BULGARIA 
Красимир Папазов
Красимира Василева Хаджийска
ДИРЕКТОР ПРОДАЖБИ, МАРКЕТИНГ И ПР 
НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП 
Красимира Василева Хаджийска
д-р Кристиян Постаджиян
ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО РЕКЛАМА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
д-р Кристиян Постаджиян
Марчела Абрашева
РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 
TNS BBSS SOUTH EAST EUROPE 
Марчела Абрашева
Петър Ного
ДИРЕКТОР "бРАНД И МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ" 
ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ
Петър Ного
Радина Шкутова
МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР БЪЛГАРИЯ
ЗАГОРКА АД
Радина Шкутова
Светлана Проданова
НАЦИОНАЛЕН ДИРЕКТОР
BNI БЪЛГАРИЯ
Светлана Проданова
Силвия Костова
НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ "КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МАРКЕТИНГ" 
ПОЩЕНСКА БАНКА
Силвия Костова
Стоян Михайлов
УПРАВИТЕЛ
ДЖЪНКШЪН БЪЛГАРИЯ
Стоян Михайлов
Тошка Иванова
CREATIVE DIRECTOR
REFORMA
Тошка Иванова
Юлиан Добрев
УПРАВИТЕЛ И ДИРЕКТОР АНАЛИЗИ
BLUEPO!NT
Юлиан Добрев
Ясен Георгиев
DEPUTY MANAGING DIRECTOR 
NEW MOMENT NEW IDEAS 
Ясен Георгиев

Сподели