ДИРЕКТОР ИЗСЛЕДВАНИЯ
PUBLICIS GROUPE БЪЛГАРИЯ
ВИЗИТКА

Светлана Тачева има 22 години опит като изследовател. Кариерата ѝ започва в академичните среди на СУ „Св. Климент Охридкси“, където получава магистърска и докторска степен по Социология и където в партньорство с НПО организации работи по научни и образователни проекти. Последните 14 години ръководи изследователския екип в Publicis Groupe България, благодарение на който компанията доставя на клиентите си качествен стратегически продукт, базиран на данни (анализ на потребителите, бизнес средата, конкуренцията и измеримост на резултатите от комуникацията).
Като част от глобалната мрежа на Publicis Groupe, екипът ѝ работи тясно с клиентите и лидерите по звена и участва в глобални конкурси и проекти за марки като GSK, VISA, Lindt, Sandoz, Kaufland, Coca Cola, Ferrero, L’Oreal и други.

Светлана борави с широк набор от инструменти, които дефинират разпределянето на медия и маркетинг инвестициите на дадена марка максимално ефективно спрямо бизнес резултатите. Работата ѝ се оценявана високо от специалистите в региона и затова тя е избрана за Data Champion за България, което позволява на локалния офис да е сред пазарите, които тестват нови инструменти, разработвани на глобално ниво от и за Publicis Groupe.

През последните години интересите ѝ са в посока измерване ефективността на медия и маркетинг микса на марките спрямо даден бизнес показател (продажби, трафик, оборот, brand health) с помощта на иконометрични анализи. Фокусът върху възвръщаемостта на инвестициите (ROI) към бизнес резултатите е в ДНК-то на комуникационните стратегии, които изготвя за клиентите на компанията.

Publicis Groupe България следва регионалната и глобална посока на мрежата, която се фокусира върху способността да се създават, изграждат и управляват творчески решения, разгърнати през данните и чрез новите технологии. Това отваря възможности за развитие на компаниите в света на платформите, стъпвайки на истинска идентичност на потребителите, създавайки динамични творчески послания, комуникирани в точния момент, прецизирайки мащаба на медийните канали и медийни инвестиции в правилните платформи, както и създавайки директни взаимоотношения с потребителите.

Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори