ТАКСИ

Цени на заявки

Дата на подаване Цена за една заявка без ДДС
До 06.10.2017 г. 400 лв.
До 16.10.2017 г. 500 лв.
До 24.10.2017 г. 700 лв.

Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма.

При наличие на пропуски или непълноти в заявката и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни и цената за участие на тази заявка е с 10% по-висока.

ЖУРИРАНЕ

Ноември 2017 г.

ЦЕРЕМОНИЯ

22.11.2017 г. официална церемония по награждаване на победителите.


Цени на покани за церемония

Дата на закупуване Стандартна покана ВИП покана
До 23.10.2017 г. 80 лв. 120 лв.
До 16.11.2017 г.* 100 лв. 150 лв.
След 16.11.2017 г.* 200 лв. 250 лв.

Формата за покана за церемонията можете да намерите тук.

* Всяка фирма, подала заявка в конкурсната програма на Effie България 2017, при закупуване на три билета за церемонията получава един безплатно.

* Всички цени са без ДДС.

Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори