Съвети за успешно участие

Как да представите кампанията си максимално успешно?• Бъдете конкретни. Представете Вашата история в лесен за възприемане стил с минимално използване на хиперболи. Връзката между маркетинговите предизвикателства, целите, идеята, творческото представяне и резултатите трябва да е ясна.

• Направете стегнато представяне. Използвайте предоставеното ви място в стандартната форма. Не добавяйте страници – те ще бъдат отстранени при приемането на заявката.

• Бъдете убедителни. Заявката Ви трябва да привлече вниманието на журито. Представете кампанията с факти, които да подкрепят историята.

• Добавете ясни, прости, достоверни графики и таблици. Ако са представени правилно, графиките и таблиците ще позволят на журито по-лесно да възприеме успеха на кампанията.

• Използвайте „коректор”. Помолете човек с добри умения в писането на текстове/редактор да прегледа заявката Ви за правописни, граматически, лексикални, логически и грешки в изчисленията.

• Не оставяйте журито с въпроси. Помолете някои от Вашите колеги, които не са запознати с търговската марка, да прочетат заявката преди да я предадете за участие и да споделят дали след прочитането на заявката у тях са възникнали въпроси, какви пропуски откриват във Вашите доказателства и каква част от заявката е била неясна. Помолете ги да Ви дадат честна обратна връзка за дължината на текста и за използвания жаргон. Журито цени много заявки, които не съдържат преувеличения и които са ясни и опростени.

• Запознайте се с правилата за участие и причините за дисквалификация преди да подадете заявката си.

Как да докажете твърденията си?

• Представете конкурентната среда. Не предполагайте, че представителите на журито, които оценяват заявката Ви, са запознати с пазарните особености на категорията, в която участвате. Уверете се, че сте представили максимално ясно пазарната ситуация, категорията и обстоятелствата, свързани с конкуренцията. Журито често дава по-ниски оценки на заявки, в които е пропуснато представянето на тези обстоятелства, тъй като без тях не е възможно да се оцени значимостта на поставените цели или на постигнатите резултати.

• За всяка цел посочете ясни, обосновани резултати и помогнете на журито да оцени тези резултати спрямо целите. Например, посочете какви са били разходите по марката в предходната година и по кампанията. Сравнете резултатите за марката, съпоставяйки предходната година и настоящата, сравнете с конкуренцията и т.н. Обяснете значимостта на резултатите – какво са означавали за търговската марка.

• Изключете други фактори, които може да са довели до успеха на марката. Докажете, че комуникационната кампания, разработена от Вас, е тази, която е довела до резултатите, представени в заявката.

Вижте и съветите на журито тук

Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори