РЕГИОНАЛЕН УПРАВЛЯВАЩ ДИРЕКТОР KANTAR ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
KANTAR

ВИЗИТКА

Марчела Абрашева има над 25 години опит в сферата на пазарни и анкетни проучвания в Югоизточна Европа, обхващащи целия спектър категории и услуги, методи за събиране на данни, сектори в индустрията и области на анализ и експертиза. Имала е възможността да развие стабилна междудържавна и междусекторна перспектива върху пазарното и социалното развитие, поставяйки изследванията в стратегическа перспектива, свързана със социално-икономическото развитие на страните и потребителите. Работила е както с национални, така и с глобални мултинационални компании в областта на телекомуникациите, финансите, потребителските стоки и с международни институции, включващи здравеопазване и образование, като Европейската комисия, Foreign Policy Magazine и други. Настоящите ѝ интереси в областта на научните изследвания са фокусирани върху консултирането в областите на бранд и маркетинг анализи и системи за потребителско преживяване.
 
Kantar е водеща глобална компания за медийна и пазарна информация и проучвания, част от WPP с офиси над 80 държави. Kantar се фокусира върху иновативните проучвания, целящи да предоставя по-бързи, по-точни инсайти и действащи резултати, допринасящи за растежа на бизнеса, както и социални и анкетни проучвания, които помагат на институциите и хората, взимащи решения. Като част от световната мрежа на Kantar, групата в Югоизточна Европа покрива България, Румъния, Молдова, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина и Косово, както и Словения и Хърватия.

Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори