РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
KANTAR TNS

Име:
Марчела Абрашева

Заемана длъжност към момента на журиране: Регионален директор за Югоизточна Европа, Kantar TNS

ВИЗИТКА:

Марчела Абрашева има над 20 години опит в сферата на  пазарни и социологически проучвания, за глобални и местни компании и международни институции в България и на Балканите. Имала е възможността да развие стабилна междудържавна и междусекторна перспектива върху пазарното и социалното развитие, поставяйки изследванията в стратегическа перспектива, свързана със социално-икономическото развитие на страните и потребителите.

Работила е както с национални, така и с глобални мултинационални компании в областта на телекомуникациите, финансите, потребителските стоки и с международни институции, като Европейската комисия, UNDP, Foreign Policy Magazine. Най-новите и интереси в областта на научните изследвания са насочени към перспективите за ускоряване на развитието на пазарите в Югоизточна Европа в ЕС и извън него.

Сподели

Postbank Coca Cola Fuzetea MetroReklama Bilboard MallAdvertising Jacobs JDC Domaine Boutique collection Jameson Stolichno MW Saatchi & Saatchi Baca

Kapital Dnevnik Economy.bg Сега Blank3 Manager Profit.bg твоят Бизнес Blank1 Blank2 Blank4 Blank5
economy.bg Капитал