Преглед на заявка


Бранд:
UniCredit Bulbank

Заглавие на рекламата:
Жилищен блок

Описание на рекламата:
UniCredit Bulbank

Ясен Димитров, Старши мениджърreforma

Мартин Димитров, Creative Director, Copywriter

Тошка Иванова, Copywriter

Васил Енчев, Art Director

Калина Гешева, Client Service Director

Златина Митова, Account Manager

Тази заявка се състезава в категория:
Услуги
Жилищен блокПродукт/услуга или описание: Ипотечни крeдити в лева и евроКампанията целеше да запази пазарния дял на УниKредит Булбанк и да увеличи обема отпускани ипотечни кредити. Подходът ни да комуникираме по-скоро имиджово, отколкото продуктово, донесе сериозни резултати: пазарният дял на банката нарасна с 0.1% за периода юни-септември 2014. През втората вълна на медийната комуникация имахме най-голям ръст не само за цялата 2014 година, но и за същия период през предходната година – 32% ръст в обема на отпуснатите кредити за тримесечието. Общото увеличението в обема отпуснати ипотечни кредити през 2014 г. спрямо 2013 г. е 4%.

Сподели
Платинен спонсор
Powered by
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори