Преглед на заявка


Бранд:
Пощенска банка

Заглавие на рекламата:
Спестовен жилищен кредит

Описание на рекламата:
Пощенска банка

Силвия Костова, Началник на управление

„Корпоративни комуникации и Маркетинг“

Виктор Джераси, Главен експерт „Маркетинг“

Райна Радкова, Началник на отдел „Маркетинг“

                                                                                                                                                          

ББДО Груп/ Графити ББДО

Росен Янков, Account Executive

Кирил Стоянов , Creative Director

Нина Здравкова, Art Director

Дарина Узунова, CopywriterМедиа агенция: РА Крес

Миглена Бориславова, Старши медиа планьорИнтерактивна агенция: Archer Ideas

Ваклина Алексиева, Account Manager

Тази заявка се състезава в категория:
Услуги
Спестовен жилищен кредит

Продукт/услуга или описание: Жилищен кредитЗаконовите изменения и банковата криза в България през 2014 г., наложиха промяна в досега успешната концепция за комуникация на „Спестовен жилищен кредит“. Стъпвайки на идеята, че за хората ипотечният кредит е „бреме“, което искат „да изплатят“ по-рано, разработихме изцяло нова комуникация, с която им показахме как могат да „спестят“ време и да изплатят кредита си по-рано. Резултатите надхвърлиха в пъти успеха на първата вълна и Пощенска банка успя не само да постигне високи обеми на нови апликации и усвоени кредити, а и да заеме трето място по пазарен дял.

Сподели
Платинен спонсор
Powered by
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори