НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ, ЗАРАДИ КОИТО ЗАЯВКАТА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО-НИСКИ ОЦЕНКИ1. Преработване на целите


Преработили сте целите спрямо постигнатите резултати или сте създали цели след като резултатите са факт, вместо ясно да обясните ситуацията, пред която сте били изправени.

 

2. Липса на връзка между цели и резултати


Вашите цели и резултати трябва да съвпадат. Ако сте описали като цел „подобряване имиджа на марката”, в Резултати не предоставяйте само данни за продажбите, а опишете как маркетинговата комуникация е довела до постигане на конкретната посочена цел (по-добър имидж). Ако не сте постигнали някоя от целите, обяснете защо. Журито цени честността.3. Липсва описание на аудиторията


Опишете аудиторията, до която е трябвало да достигнете. Направете го ясно и кратко.


4. Липсваща медийна стратегия


Не пропускайте да опишете ясно медийната стратегия. Обяснете защо избрахте тези медийни канали и защо точно те бяха най-подходящите за Вашата идея и аудитория.


5. Не сте си сътрудничили с партньори


Ако не сте се свързали с всички партньори, с които сте си партнирали и сте отбелязали като ангажирани по кампанията, това може да доведе до липсващи данни или творчески разработки в заявката

6. Липсват подробности за представените данни


Не пропускайте да предоставите разяснения по данните, спрямо предишната година, спрямо конкурентите, спрямо разходите за медии за предходната година, сложността на предизвикателството и др.


7. Недостатъчна проверка


В заявката не бива да има математически, правописни, граматически или печатни грешки.


8. Липса на бъдещ фокус


Говорете за наученото от кампанията като резултат и Ваш бъдещ фокус. Какво ще промените, за да се развивате? Какво не сте успели да постигнете и какво ще промените, за да успеете? Адаптирахте ли стратегията си в съответствие с новите неща, които научихте? Журито уважава заявки, които са честни и представят истинската пазарна ситуация.


9. Непознати термини


Не сте обяснили непознатите термини/използвания жаргон.


10. Липса на разяснение за важността на целите и резултатите


Не сте обяснили подробно важността на целите и резултатите. Споменаването на резултати без обосновка води до ниски оценки на журито.


11. Прекалена многословност


Стремете се към представяне на кампанията с по-кратко видео и кратка, но съдържателна заявка.


12. Липсват източници


Непълно означените източници могат да направят неубедителни  представените в заявката резултати, факти и твърдения.


13. Прекалено много предистория или представяне на резултати във видеото


Видеото трябва да е фокусирано върху основните разработки по кампанията. Представете повече от работата си и сведете до минимум повтарянето на писмената заявка. Журито чете заявката преди да гледа видео материала. Не включвайте никакви резултати във видеото! Представянето на резултати във видеото е една от причините журито да дисквалифицира заявки.


14. Не е представен инсайтът


Не пропускайте да обясните инсайта и как сте достигнали до него.


15. Журито е останало с недостатъчно информация


За да оцени заявката Ви, журито трябва да си отговори на определени въпроси. Когато не успее да отговори на всички, то обикновено допуска някаква негативна причина за липсата на информация. Прочетете внимателно подробните инструкции/въпроси във формата за заявка, за да сте дали цялата необходима информация.

Сподели