• Effie Awards 2023
 

ВАЖНИ ДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В EFFIE БЪЛГАРИЯ 2023


1. В конкурса Effie България имат право да участват както агенции, така и рекламодатели.

2. В изданието на конкурса през 2023 година могат да участват всички реклами и комуникационни кампании, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2022 – 31.08.2023, като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

3. Всички заявки и материали трябва да бъдат подадени най-късно до:

18 септември 2023 ранен срок за подаване на заявки и материали
28 септември 2023 втори срок за подаване на заявки и материали
10 октомври 2023 краен срок за подаване на заявки и материали
23 - 27 октомври 2023 първи кръг журиране
7 - 8 ноември 2023 втори кръг журиране
28 ноември 2023 (tbc) церемония по награждаване на победителите

Списък с материали за участие

Материали за участие се приемат по електронен път (на имейл effie@baca.bg или на електронен носител, изпратен до офиса на БАКА, организатор на конкурса).

За да участвате в конкурса, е необходимо да представите следните материали:

► Заявка за участие по образец
Заявката за участие се подава в бланка по образец, файл в .pdf формат.

► Заявката за участие в категория «Устойчив успех» се подава в специална форма, файл в .pdf формат.

Декларация за участие и публикуване
Всеки участник предоставя декларация, подписана от представител на рекламодателя или на водещата агенция, физически или с електронен подпис.  Декларацията се представя сканирана в .pdf файл.

Информация за кампанията и участниците (кредити)
Всеки участник предоставя формуляр с информация за кампанията в .pdf файл.

► 3-минутно видео / 4-минутно видео за категория «Устойчив успех»
Всеки участник предоставя видео материал с дължина до 3 минути / до 4 минути, представящ творческите разработки към кампанията.

► Визии на творческите разработки – за разглеждане от журито
Всеки участник предоставя поне 2 (макс. 6) изображения с примери от творчески разработки от кампанията, предоставени във видеото, които журито да разгледа по-внимателно.

► Визии на творчески разработки за публикуване на уебсайта на Effie България
Всеки участник предоставя визиите на творческите разработки от кампанията за публикуване на уебсайта на конкурса, съгласно техническите изисквания.

Полезни съвети при подготовка на заявката


Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори