• Effie Awards 2023
 
Effie Worldwide е организация с нестопанска цел, която оценява високо ефективността в маркетинг комуникациите, показвайки маркетинг идеите, които работят, и окуражава смислен диалог между двигателите на маркетинг ефективността. За да изпълни своята мисия и да образова индустрията, Effie разчита на желанието на участниците да споделят печелившите разработки с индустрията.

Всяка заявка трябва да бъде придружена от декларация по образец, подписана от представител на агенцията или клиента.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПУБЛИКУВАНЕ


Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори