• Effie Awards 2021
 
Всяка заявка трябва да бъде придружена от декларация по образец, подписана и подпечатана от агенцията и клиента.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Сподели


Postbank MetroReklama Bilboard JDC Iab MW Noble Baca

Kapital Dnevnik Economy.bg Manager Forbes Redlink Actualno Boulevard Off News Blank2 Blank4 Blank5