• Effie Awards 2021
 
Всяка заявка трябва да бъде придружена от декларация по образец, подписана и подпечатана от агенцията и клиента.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


Сподели
Платинен спонсор
Златни спонсори
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори