Категории в Effie България 
НОВО!
МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Тази категория е САМО за краткосрочни маркетингови комуникации около конкретни събития (напр. спортни състезания – Световно първенство, Олимпиада, други периодични спортни събития; избори; икономика; други), както и изключителна маркетингова ефективност в отговор на нетърговски фактори като неочаквани социални, културни и други явления.

Заявката трябва да очертае бизнес предизвикателството и откъде идва прозрението и стратегията, отличното изпълнение на последвалата рекламна или маркетингова кампания и как тази кампания е постигнала страхотни резултати, които отговарят на краткосрочните цели. Това са кампании, създадени да работят в рамките на ден, седмица или няколко месеца.

КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ
В тази категория участват комуникационни кампании, основен фокус на които е цялостният имидж, позициониране и/или препозициониране на компанията, а не конкретни нейни продукти или услуги. „Корпоративни комуникации“ за целите на тази категория са кампании за изграждане на корпоративен имидж, годишнини и/или значими корпоративни и други събития, анонсиране на вливане или сливане на компании, кампании за КСО или за изграждане на работодателска марка (employer branding). В тази категория НЕ участват кампании, фокусирани върху характеристиките и/или имиджа на конкретни продукти и/или услуги и/или марки на компанията – такива кампании участват в категориите „Стоки“, „Услуги“ или „Промоции“.

ПРОМОЦИИ
В тази категория участват комуникационни кампании, обвързващи закупуването на стока/услуга в лимитиран времеви период с обещание или възможност за получаване на допълнително предимство и/или подарък, като съществен фокус на комуникацията е механизмът, чрез който това да се постигне. „Промоции“ за целите на тази категория са кампании, целящи директно стимулиране на продажбите чрез програми за лоялност, временно намаляване на цената, предоставяне за определен период на допълнителен стимул за покупка и т.н.

СТОКИ
В тази категория участват комуникационни кампании за потребителски стоки, като основен фокус на комуникацията е промотиране на конкретни продуктови характеристики, въвеждане на нов продукт на пазара или изграждане/ препозициониране на потребителски марки. „Потребителски стоки“ за целите на тази категория са: всички бързооборотни стоки (безалкохолни напитки; алкохолни, вкл. нискоалкохолни напитки; бира; вино; пакетирани или замразени храни; почистващи препарати; парфюмерия и козметика; хранителни добавки и лекарства без рецепта; спортни стоки; играчки и т.н.), стоки за обзавеждане за дома и градината; строителни материали; инструменти; бяла и черна техника; мобилни устройства; офис материали и пособия; мода и аксесоари; превозни средства (автомобили; мотоциклети; велосипеди) и т.н.
В тази категория НЕ участват комуникационни кампании, които отговарят на условията за участие в категориите „Промоции“ или „Корпоративни комуникации“.

УСЛУГИ
В тази категория участват комуникационни кампании за бизнес услуги и услуги за бита, като основен фокус на комуникацията е промотиране на конкретни услуги, въвеждане на нова услуга на пазара или изграждане/ препозициониране на марки за услуги. „Услуги“ за целите на тази категория са всички дейности за доставяне на стойност на клиентите, осъществавяни от: доставчици на мобилни и ИТ услуги (осигуряване на възможност за ползване на телефон, интернет, телевизия, облачни услуги, хостинг, електронна поща, тарифни планове, преносимост на номера, разплащане, лицензи, и т.н); доставчици на финансови, банкови и не-банкови услуги (предоставяне на възможност за ползване на кредити, депозити, дебитни/кредитни карти, трейдинг апликации и/или платформи, peer-to-peer landing, онлайн разплащания, инвестиционни фондове, извършване на търговия с валута и/или ценни книжа и т.н.); доставчици на професионални и бизнес услуги (комунални фирми, куриерски и пощенски услуги, консултантски, правни, счетоводни и аутсорсинг услуги, туристически услуги, организатори на конференции, обучения, курсове и семинари с търговска цел и т.н.); заведения за обществено хранене; търговски вериги или магазини за хранителни и/или нехранителни стоки; аптеки и дрогерии; търговци на горива; онлайн магазини и т.н.
В тази категория НЕ участват комуникационни кампании, които отговарят на условията за участие в категория „Промоции“ или „Корпоративни комуникации“.

СОЦИАЛНА, МЕДИЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА
В тази категория участват комуникационни кампании за информиране на обществото за социалнозначими каузи и събития, в това число благотворителни кампании, кампании за изложби, фестивали и конкурси, кампании за конференции, обучения, курсове и семинари с нетърговска цел, кампании на държавни институции и/или обществени организации, кампании за медии, освен в случаите, в които кампанията отговаря на условията за участие в категория „Корпоративни комуникации“, политически и предизборни кампании и т.н.

Сподели


Postbank Coca Cola MetroReklama Bilboard Cloudcard JDC MW McCann Baca

Kapital Dnevnik Economy.bg Forbes Сега Manager Boulevard Actualno Profit.bg твоят Бизнес Redlink Off News Dir.bg Blank2 Blank4 Blank5