• Effie Awards 2023
 

Заявките се оценяват анонимно и конфиденциално, на два етапа, от специалисти с доказан опит и професионализъм. 

Журито се състои от представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за пазарни изследвания и независими консултанти. 
 

Конфиденциалност

Effie се отнася с внимание към факта, че заявките съдържат конфиденциална информация. За да не разкриват чувствителна информация, участниците могат да индексират данните в заявката си.

Всеки член на журито предварително подписва декларация за конфиденциалност и разглежда заявките в сигурна обстановка, осигурена от организаторите. Член на журито не може да изнася материали извън залата за журиране.

Конфликт на интереси

Членовете на журито нямат право да журират заявки, които биха създали конфликт на интереси:

1. член на журито не може да журира заявки на компанията, в която работи или е работил след 01.01.2022 г.;
2. член на журито от квотата на рекламодателите не може да журира заявки на преките си конкуренти;
3. член на журито от квотата на агенциите не може да журира заявки на комуникационната група, в която работи, или заявки на клиент, за когото работи;
4. всеки член на журито е длъжен да откаже да журира заявки, за които прецени, че биха го поставили в ситуация на конфликт на интереси.

Журиране ПЪРВИ КРЪГ

В ПЪРВИ КРЪГ заявките се четат самостоятелно, от различни категории, без да бъдат сравнявани една с друга в категорията си. Журито оценява всички елементи на заявката – писмената форма и творческите разработки. Заявките, които получат достатъчен брой точки, преминават във ВТОРИ КРЪГ.
 
Оценяването в ПЪРВИ КРЪГ се базира единствено на обективна оценка на фактите: бизнес цели, творческа разработка, медийна стратегия и най-вече резултатите като единствените неоспорими доказателства, че избраната комуникационна стратегия е била ефективна.

Журито се ръководи от строго определени критерии за оценяване на ефективността на кампанията и поставя четири отделни оценки, анализирайки конкретни елементи на заявката:

ПАЗАРНА СРЕДА, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЦЕЛИ = 23,3% тежест в общата оценка

ИНСАЙТ И СТРАТЕГИЧЕСКА ИДЕЯ = 23,3% тежест в общата оценка

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЯТА = 23,3% тежест в общата оценка

РЕЗУЛТАТИ = 30% тежест в общата оценка
_____
100% обща оценка

Журито първо чете заявката и веднага след това гледа 3-минутния видео материал, който представя творческите разработки за кампанията. Преди да подадете заявката си, се уверете, че екипът Ви е прегледал двата материала заедно – важно е те да са взаимосвързани.

Имайте предвид, че членовете на журито четат по около 10 заявки на ден. Стегнато, ясно и убедително представяне на кампанията са най-сигурният начин Вашата заявка да изпъкне пред останалите.

Оценките на журито определят кои заявки ще достигнат финала. Изисква се получаването на определен минимален брой точки, за да може една заявка да стане финалист.

Журиране ВТОРИ КРЪГ

Във ВТОРИ КРЪГ финалистите във всяка категория се оценяват спрямо останалите финалисти в съответната категория. Разглеждат се отново всички елементи на заявката.

Журито провежда дискусия след приключване на оценяването на заявките във всяка отделна категория.

Оценките на журито определят кои финалисти ще получат златна, сребърна или бронзова награда Effie. Изисква се получаването на определен минимален брой точки, за да може една заявка да получи награда.

Възможно е в някоя категория да има един, двама и повече наградени в някое ниво или въобще да не бъдат присъдени награди – без значение какъв е броят на финалистите. Не всички финалисти получават награда.

 


Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори