СЪЗДАТЕЛ И ДИРЕКТОР ИЗСЛЕДВАНИЯ
BLUEPOINT - RESEARCH & CONSULTING

ВИЗИТКА

С 23 години опит в областта на маркетинговите изследвания. Голямата страст за мен са рекламите и рекламните изследвания и начина по-който по-успешно могат да се насочват точните послания по правилния начин към подходящите потребители. Който познава потребителите добре, може да привлече и успешно тяхното внимание.


Сподели


Postbank MetroReklama Bilboard JDC Iab MW Noble Baca

Kapital Dnevnik Economy.bg Manager Forbes Redlink Actualno Boulevard Off News Blank2 Blank4 Blank5