• Effie Awards 2022
 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Срок за подаване на заявки и материали за участие Дата Такса за фирми, нечленове на БАКА, лева* / за една заявка Такса за членове на БАКА, лева* / за една заявка
РАНЕН СРОК 6 ОКТОМВРИ 2022  565 450
СРОК НАВРЕМЕ 14 ОКТОМВРИ 2022 755 600
КРАЕН СРОК 21 ОКТОМВРИ 2022 940 750
 
 


ОТСТЪПКА ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕГОРИЯ «НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР»

Таксата за участие е в размер на 50% от таксата за участие в съответния период на подаване на заявка.

ОТСТЪПКА ЗА НОВ УЧАСТНИК
Участници (водеща агенция/ компания), които участват за първи път в конкурса, или не са подали заявки в Effie България след 2016 година, получават 10% отстъпка от таксата за участие.

Таксата се заплаща по банков път въз основа на фактура, издадена от Организатора на конкурса. Заявки, за които таксата за участие не е заплатена до крайния срок, посочен във фактурата, няма да бъдат допускани до участие.

В Effie България 2022 могат да участват кампании, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2021 – 31.08.2022 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

Наградите Effie отличават най-значимите постижения в маркетинговите комуникации: идеите, които работят.

*Всички цени са без ДДС.


Сподели
Платинен спонсор
Powered by
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори