• Effie Awards 2022
 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Срок за подаване на заявки и материали за участие Дата Такса за фирми, нечленове на БАКА, лева* / за една заявка Такса за членове на БАКА, лева* / за една заявка
РАНЕН СРОК 6 ОКТОМВРИ 2022  565 450
СРОК НАВРЕМЕ 14 ОКТОМВРИ 2022 755 600
КРАЕН СРОК 21 ОКТОМВРИ 2022 940 750
 
 
Таксата се заплаща по банков път въз основа на фактура, издадена от Организатора на конкурса. Заявки, за които таксата за участие не е заплатена до крайния срок, посочен във фактурата, няма да бъдат допускани до участие.

В Effie България 2022 могат да участват кампании, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2021 – 31.08.2022 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

Наградите Effie отличават най-значимите постижения в маркетинговите комуникации: идеите, които работят.

*Всички цени са без ДДС.


Сподели
Платинен спонсор
Златни спонсори
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори