• Effie Awards 2019
 

Когато подготвяте заявката си, имайте предвид, че конкурсът Effie е отворен за всички форми на ефективност - определящите критерии за измерване на ефективността отчитат доколко предизвикателни са вашите цели и значимостта на постигнатите резултати по отношение на тези цели. Задачата на всеки участник е да направи убедително представяне на своята кампания пред журито. Покажете на журито как сте вдъхновили промяната, изградили сте своята марка и сте допринесли за развитието на бизнеса си.

Заявката за Effie пресъздава същия процес, който създава и маркетинговите успехи - работата в екип на агенцията и клиента; задълбочено познаване на предизвикателствата, пазарната среда и целите; инсайтът и идеята, свързани с предизвикателството; как е бил вдъхнат живот на идеята по начин, който донася измерими и значими резултати за бранда, компанията и бизнеса.

Преди да попълните заявката, прочетете внимателно указанията, препоръките и съветите в Effie Entry Kit 2019.

Заявката не трябва да надвишава 10 страници.

Кампанията, описана в заявката, трябва да е създадена за или в България и да е била активна в периода 01.01.2018 – 30.09.2019 г. 

Резултатите трябва да са пряко обвързани с времевия период 01.01.2018 - 30.09.2019 г.

Не представяйте резултати след 30.09.2019 г.! Това ще доведе до дисквалификация на заявката.

Посочете конкретен и достоверен източник за всички данни и факти, представени в заявката.

Въпросите, инструкциите и схемите не трябва да бъдат изтривани от формуляра.

Текстът на отговорите трябва да бъде единствено в черен цвят.

Графиките/диаграмите могат да бъдат цветни.

Не включвайте скрийншотове/изображения от кампанията или лога на конкурентите ви. Това ще доведе до дисквалификация на заявката.

Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в Effie Entry Kit 2019.

Изтеглете формуляр за заявка Effie България 2019


Сподели

Postbank Coca Cola Fuzetea MetroReklama Bilboard MallAdvertising Jacobs JDC Domaine Boutique collection Jameson Stolichno MW Saatchi & Saatchi Baca

Kapital Dnevnik Economy.bg Сега Blank3 Manager Profit.bg твоят Бизнес Blank1 Blank2 Blank4 Blank5
economy.bg Капитал