• Effie Awards 2023
 

Когато подготвяте заявката си, имайте предвид, че конкурсът Effie е отворен за всички форми на ефективност - определящите критерии за измерване на ефективността отчитат доколко предизвикателни са вашите цели и значимостта на постигнатите резултати по отношение на тези цели. Задачата на всеки участник е да направи убедително представяне на своята кампания пред журито. Покажете на журито как сте вдъхновили промяната, изградили сте своята марка и сте допринесли за развитието на бизнеса си.

Заявката за Effie пресъздава същия процес, който създава и маркетинговите успехи - работата в екип на агенцията и клиента; задълбочено познаване на предизвикателствата, пазарната среда и целите; инсайтът и идеята, свързани с предизвикателството; как е бил вдъхнат живот на идеята по начин, който донася измерими и значими резултати за бранда, компанията и бизнеса.

Преди да попълните заявката, прочетете внимателно указанията, препоръките и съветите в Effie Entry Kit 2023.

ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ
Кампанията, описана в заявката, трябва да е създадена за или в България и да е била активна в периода 01.01.2022– 31.08.2023 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията. Резултатите трябва да са пряко обвързани с този времеви период.

ОГРАНИЧЕНИЕ В ОБЕМА
Представянето на кампанията/маркетинговата активност в отделните въпроси във формата за заявка не трябва да надвишава обема думи и графики/диаграми, посочени в полето за отговор към съответния въпрос.

АНОНИМНОСТ
Не посочвайте никъде в заявката или в творческите разработки името на агенцията.

ГРАФИКИ И ДИАГРАМИ
Използването на графики и диаграми за представяне на данни във всяка секция на заявката се насърчава силно.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Не препращайте журито към външни уебсайтове – журито може да разглежда единствено съдържанието, предоставено в заявката и в творческите разработки.
 
ИЗТОЧНИЦИ
Всички данни, представени навсякъде в заявката за участие, трябва да се позовават на конкретен, проверим източник.

ОФОРМЯНЕ НА ТЕКСТА
  • Текстът на отговорите трябва да бъде единствено в черен цвят.
  • Графиките/диаграмите могат да бъдат цветни.
  • Не включвайте скрийншотове/изображения от кампанията или лога на конкурентите ви. Това ще доведе до дисквалификация на заявката.
Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в Effie Entry Kit 2023.

ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ИЗТЕГЛЕТЕ ФОРМУЛЯР ЗА КАТЕГОРИЯ УСТОЙЧИВ УСПЕХ


Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори